Project Description

Installation af dæmninger vinkelret på vandets retning | Lav hældning

Ved lav hældning, anbefales det at placere to fleksible dæmninger op- og nedstrøms for tørringszonen. Dæmningen nedstrøms kan generelt være lavere.

Dæmningerne fortøjes til stolper via forkantens metalringe. Dermed glider dæmningen ikke, før end trykket fylder den.

Dræning via pumpning af arbejdsområdet.

cofferdam flodkanal nedstrøms opstrøms installation

Manøvrering

Forberedelse på bredden
De fleksible dæmninger rulles ud, foldes ud og sættes sammen.

Placering i floden
Hvis en enkelt dæmning er lang nok, fortsættes udrulningen direkte på tværs af vandets retning og dæmningen foldes derefter ud.
Ellers trækkes den samlede dæmning over vandet, mens den forreste kant holdes væk fra vandet.
Dæmningen centeres, mens man sikrer, at enderne når op på bredderne.

Nedsænkning
Sænk den forreste kant ned på bunden.
Forkanten holdes oprejst, hvorefter dæmningen sættes under tryk.

Ballast
Fyld forkanten med ballastsække eller sten fra floden.

Sikring
Hvis bredderne er lodrette, sikres enderne af den mobile dæmning, så de ikke falder tilbage i vandet.