# 3 | Bloker en gren af floden / indtagskanalen

Princippet: Bloker hovedarmen eller sekundærarmen til en flod

Det er en vinkelret installation (sag #1), forenklet (kofferdam placeret vinkelret på bankerne uden rørledning).
Den opstrøms strømning går gennem armen af floden, som forbliver fri.

Det er vigtigt at fjerne silt fra installationsområdet.

Hvis vandstanden er vigtig, så prøv at finde et sted på flodens arm, hvor dybden er lavest.

Hvis strømens hastighed er høj, anbefales det at begrænse strømmen i flodens arm så meget som muligt for at lette installationen (vindning, træplanker, big-bags).

batardeaux rivière canalisation