# 6 | U-formet kuffert | Floder

Forkanten holdes ude af vandet for at forhindre, at dæmningen fyldes op, inden placeringen er færdig.
Vue aérienne. Installation Water-Gate©en U | Installation en rivière parallèle au courant.
Opstrøms visning. Water-Gate© installation i U | Installation i en flod parallelt med strømmen.

Installation parallelt med strømmen eller U-dæmning

Denne installation giver mulighed for at fokusere på anlæg af bredder og opgaver, der ikke kun bruger en del af floden. | Floder, som man ikke må blokere helt.

batardeau en parallèle de la rivière

Hvordan udføres installationen?
Stadierne af manøvren

 1. Forberedelse af installationsområdet
  Fjern skarpe genstande, fjern flodslam / vase, placer klipper eller sandsække, hvis jorden er glat for at øge friktionskræfterne, installer stop nedstrøms, hvis strømmen er stærk, placer ballastposerne opstrøms til manøvren, rengør bredden af floden.
 2. Forberedelse på bredden
  De fleksible dæmninger rulles ud, foldes ud og sættes sammen.
 3. Placering i floden
  Træk de forbundne kofferdamme til det ønskede sted, og hold forkanten ud af vandet.
  Anbring kufferten som ønsket (L eller U eller diagonalt).
 4. Nedsænkning
  Sænk den forreste kant ned på bunden.
  Forkanten holdes oprejst, hvorefter dæmningen sættes under tryk.
 5. Fortøjning
  Fastgør metalringene med forkant med indsatser for at lette placeringen, indtil den fleksible kofferdam er under tryk.
 6. Ballast
  Fyld forkanten med ballastsække eller sten fra floden.
 7. Sikring
  Hvis bredderne er lodrette, sikres enderne af den mobile dæmning, så de ikke falder tilbage i vandet.
 8. Afløb af arbejdsområdet
  Begynd at pumpe det rum, der skal afvandes.
U-formet kasse - Byggeplads - Udsigt fra broen opstrøms
Batardeau en U - Zone chantier - Vue depuis la rive gauche
U-formet kasse - Byggeplads - Udsigt fra opstrøms