# 4 | L-formet kuffert | Støtte på en brobunke

Dette er en typisk installation ved opgaver med en eller flere bropiller.

Dæmningen løber fra bredden og passerer bropillen opstrøms, mens det sikres, at den:

  • er lang nok til at sikre tætheden mod selve broen
  • har tilstrækkelig åbning mellem støttepunkterne, der tillader passage af dæmningen.
Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation en L avec appui sur une pile de pont. Cas #4

Afhængigt af hældningen og strømmens styrke, kan det være nødvendigt at foreberede en dobbelt installation nedstrøms for broen.
I dette tilfælde er det ikke overskrider den valgte stak og sætter dæmningen på sejlet ud mod start bank.

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une double installation en L amont et aval avec appui sur une pile de pont.Pente faible. Cas #4bis
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Installation en L à l'amont. Busage, dérivation d'un cours d'eau.
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Installation en L à l'aval. Busage, dérivation d'un cours d'eau.
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Busage, dérivation d'un cours d'eau.