#7 | U-formet kasse | Vande – Vandområder

Afvanding: fordele og grænser for den fleksible Water-Gate© kasse

Fordele

 • Tilpasser sig alle konfigurationer af flodbredder
 • Gør det muligt at arbejde i sektioner i henhold til webstedets begrænsninger: installationer i U, i L eller
 • Tillader arbejde i områder, der ikke er tilgængelige for byggemaskiner
 • Tillader arbejde uden tilsætning af eksogene materialer
 • Tidsbesparelse, hurtig opsætning med begrænset personale

Grænser

 • Maksimal opbevaringshøjde 2 meter
 • Stabilitetsfare på mudret underlag: Mudder skal fjernes fra det område, der er bestemt til kassen
batardeaux rivière canalisation
U-formet kasse - Frederiksbord Slot - Installation afsluttet
U-formet kasse - Frederiksbord Slot - Pumpestart
U-formet kasse - Frederiksbord Slot - Pumpens afslutning

Nødvendige krav til en vellykket installation

  1. Kontroller dybden på den rute, der er planlagt til kufferterne.
  2. Sørg for at undersøge ud over arbejdsområdet, da fodaftrykket (dimensionen af ​​det nederste lærred, der berører jorden) af kufferterne er vigtigt.

  3. Kontroller muligheden for at sænke højden af ​​vandmassen (dam, bassin, slottsgrav): bloker opstrøms strømmen, åbn udløbsventilen
  4. Beregn den maksimale tilbageholdelseshøjde, der er nødvendig for arbejdets varighed, idet du tager mindst 20 cm margen (h-værdi på længdediagrammet). Det er muligt at samle kasser i forskellige højder for at tilpasse sig bassinets lindring.
  5. Beregn længden af ​​kufferter, der kræves ud fra arbejdsområdets dimensioner (L– og l-værdier) og h-værdien.
  6. Fjern slammet fra det sted, hvor kufferten skal installeres, for at undgå risikoen for at glide under tryk. Hvis jorden forbliver glat, skal du placere sten under kassen, før den lægges for at øge friktionskræfterne.
  7. Brug kraftige pumpemidler til at sætte tryk på fleksible dæmninger og udtømme stedet. Pumpemidlet afhænger af vandets højde og jordens porøsitet under kassen.
 Batardeau en U | Calcul de la longueur totale nécessaire en fonction de la hauteur de rétention et des dimensions de la zone chantier.