Loading...
Oversvømmelsesbeskyttelse og stormflodssikring | Mobile dæmninger mod oversvømmelser Water-Gate©2020-01-30T15:36:41+01:00

Water-Gate©: Agil beskyttelse af byer og virksomheder!

Aktiv oversvømmelsesbeskyttelse og stormflodssikring af byer, industrielle anlæg, transportanlæg, virksomheder og enkeltpersoner. Bare tag det roligt, når meldingen om katastrofen kommer. Water-Gate©s fleksible teknologi beskytter der, hvor udfordringen er størst.

Konkurrencefordele

Referencer

Logo La Rochelle Ville touchée par la tempête Xynthia en 2010
Ved investering er omkostningerne uendeligt billigere end permanent beskyttelse, og derefter på det æstetiske niveau kan man ikke vanmarkere en havn som La Rochelle.
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle
Mathieu Dupont Directeur de Projets Risques Littoraux - La Rochelle
Den valgte Water-Gate© -løsning gør det muligt at undgå at røre ved veje og udføre tungt arbejde. Disse enheder er både lette og hurtige at implementere.
Mathieu DUPONT, La Rochelle Risques Littoraux
Sammenlignet med de forskellige tilbud og for forslag, vi har fået, er Water-Gate den ideelle løsning. Man ruller den bare ud, så klarer den resten selv!
Dominique SIX, Natixis
Water-Gate er et innovativt produkt for os, da det leverer en teknisk respons, særligt når det gælder fleksibilitet, men også mht. den hurtige indsats.
Jean-François SALMIN, Egis Eau
Vi undersøgte alle de systemer, der kunne beskytte os mod oversvømmelser, og købte Water-Gates. Vores mål er at beskytte RER Linie C i tilfælde af oversvømmelse, som er et ekstremt sårbart aktiv.
Philippe MAYMIL, SNCF

Risiko for nedsænkning: Water-Gate© valgt af byen La Rochelle

La Rochelle blev hårdt ramt af stormen Xynthia i februar 2010 (6 døde, 280 millioner euro i skade). I stedet for at genopbygge den identiske, har byen La Rochelle implementeret et PAPI (Program d'Actions de Prévention des Inondations / Oversvømmelsesforebyggelseshandlingsprogram). Beslutningen blev truffet for at beskytte hele befolkningen mod risikoen "Xynthia + 20cm".

januar 30th, 2020|Uncategorized @da, ,|

Hundredeårshændelse: på forkant med oversvømmelsesrisikoen

Landet spiller russisk roulette med oversvømmelsesrisikoen (den årlig risiko for at opleve en altødelæggende oversvømmelse, der vil koste 30 milliarder euro, er 1 til 100. Se artikel). Men visse virksomheder tøver ikke med at bruge nye teknologier til at reducere deres risikoeksponering.

september 27th, 2017|Uncategorized @da, ,|

Servicetilbud MegaSecur.Europe

5 trin til en aktiv beskyttelse mod oversvømmelse:©VERSVØMMELSE

1. RISIKOUNDERSØGELSE

Undersøgelse af oversvømmelsesdynamikken på stedet. Kortlægning, PHEC, Topografi

oversvømmelseszone paris gare de lyon

2. BESKYTTELSESHØJDE

Definere den ønskede beskyttelseshøjde (hundredeårsoversvømmelse, tusindårs-)

oversvømmelsesmærke paris bercy

3. SÅRBARHEDSANALYSE

Sårbarhedsanalyse af overflade og rørledninger mht. til beskyttelseshøjden

oversvømmelsesvand netværk austerlitz station

4. OVERSVØMMELSE-
SBESKYTTELSE

Design af optimalt anlæg | Blokering af kloaker mv. og pumpeløsninger

oversvømmelsesbeskyttelse bygning sncf

5. UDDANNELSE I BRUG

Uddanne hold til selvstændig installation

EDF-uddannelse om oversvømmelsesbeskyttelse
TEKNISK RAPPORT WATER-GATE©
SAMMENLIGNING AF BESKYTTELSE MOD OVERSVØMMELSER

Beskyttelse mod oversvømmelse: et casestudie

Beskyttelse af oversvømmelse af en bygning, en bred, et kvarter, en by, et underjordisk anlæg.

Water-Gate er en akut beskyttelse mod oversvømmelser og stormflod, som supplerer strukturelle løsninger | Vandrelaterede arbejder, ekspansionszoner til oversvømmelser, diger, …
Bærbare og mobile dæmninger mod oversvømmelser bør integreres i forebyggende programmer mht. risiko for oversvømmelser (PAPI), i forebyggelse handlinger mht. risiko for oversvømmelser (IRPP) og de kommunale planer og beskyttelsesforanstaltninger (PCS).