# 1 | Installation ⊥ vinkelret

Det er den hurtigste og mest spektakulære installation. De fleksible dæmninger sættes under tryk på et øjeblik!

WaterGate passer til alle flodlejer: Takket være den utrolige fleksibilitet, følger den fyldbare dæmning vandets og breddens forløb, uanset landskabet.

WaterGate garanterer en fremragende tæthed takket være vandets tryk på underlaget.

batardeaux rivière canalisation

Hvordan skal grenrør installeres?

 1. Først og fremmest skal rørernes diameter dimensioneres korrekt baseret på den observerede gennemsnitlige strømningshastighed for floden i tilsvarende periode.
 2. Vi anbefaler at placere rørene under Water-Gate© dæmningen for at optimere det nyttige afsnit og flowet.
  De bølgede rør kan nedgraves ved kanten af banken eller placeres i sengen på et lavt punkt afhængigt af arbejdspladsens begrænsninger.
 3. Røret skal være klemt med sandsække eller helst ler for at begrænse lækage ved bunden af røret i 2 meter fra forkanten.
 4. Dæk leret med stenlag for at øge friktionskræfterne, inden du installerer Water-Gate©.
Indkilning af et ECOPAL-rør med ler opstrøms side. Slut, der får forkanten af Water-Gate © fleksibel kofferdam
Sten placeres over leret for at øge friktionskræfterne og forhindre, at den fleksible kofferdam glider under tryk.
Water-Gate © fleksibel dæmning rulles direkte ned i flodlejet på ler og sten placeret i bunden.

Aftageligt overløbsrør og fleksible rør til smalle flodbede

I tilfælde af lave gennemstrømningshastigheder – mindre end 100 l / s | 360m3 / t – Det er muligt at bruge Water-Gate © DS-1200 overløbsstøv, der er placeret direkte på dæmningens kant. Evakueringen udføres af fleksible polyethylenrør med en sektion på 450 mm.

Fleksible slanger er nemme at installere med reduceret fodaftryk og evnen til at omgå forhindringer.

Dette sparer betydelig tid til forberedelsesfasen på arbejdsstedet.

Fleksibel Water-Gate © kasse installeret på en arm af en bjergflod med overfladen DS-1200 uden dens fleksible rør.
Den fleksible DP-3075 afgangsslange, 450 mm i diameter, er fastgjort til Water-Gate ©-dammen. Derefter ruller vi helt nedstrøms, inden vi fylder vandet.
To vandport © DP-1200-kløfter installeret parallelt for at kanalisere floden opstrøms.

Hvordan udføres installationen?
Stadierne af manøvren

 1. Forberedelse af installationsområdet
  Fjern skarpe genstande, fjern flodslam / vase, placer klipper eller sandsække, hvis jorden er glat for at øge friktionskræfterne, installer stop nedstrøms, hvis strømmen er stærk, placer ballastposerne opstrøms til manøvren, rengør bredden af floden.
 2. Forberedelse på bredden
  De fleksible dæmninger rulles ud, foldes ud og sættes sammen.
 3. Placering i floden
  Hvis en enkelt dæmning er lang nok, fortsættes udrulningen direkte på tværs af vandets retning og dæmningen foldes derefter ud. Ellers trækkes den samlede dæmning over vandet, mens den forreste kant holdes væk fra vandet. Dæmningen centeres, mens man sikrer, at enderne når op på bredderne.
 4. Nedsænkning
  Sænk den forreste kant ned på bunden. Forkanten holdes oprejst, hvorefter dæmningen sættes under tryk.
 5. Ballast
  Fyld forkanten med ballastsække eller sten fra floden.
 6. Sikring
  Hvis bredderne er lodrette, sikres enderne af den mobile dæmning, så de ikke falder tilbage i vandet.