# 9 | Installation i en færdigstøbt betonrør

Installation af en WA-3930 fleksibel kofferdam i en præfabrikeret betonrør.
Fleksibel Water-Gate© WA-3930 kasse installeret i en betonramme. Ingen jordforankring.
Fastgørelse af den venstre ende af en fleksibel Water-Gate © WA-3930 kasse mod væggen af ​​en præfabrikeret betonrør.

Fastgørelsespunkter i begge ender og forstærkning af jorden ruhed.

Installation i en ramme er vanskeligere, fordi du ikke kan betjene fra strømmen.
Lægningsområdet skal klargøres, før kassen udlægges.
Afvigelsen kan ske ved rørledning under dæmningen (se sag nr. 1) eller ved et overløb placeret på kanten af ​​højderyggen (se video).

Fleksibel Water-Gate© kofferdamme. Diagram over en installation i betonrøret | Sag #9

Stadierne af manøvren

 1. Rengør lægningsoverfladen
 2. Forbered 3 ankerpunkter på hver væg
 3. Læg træstammer på jorden for at øge friktionskræfterne
 4. Før den fleksible kasse
 5. Rul kassen op
 6. Fold lærredet ud. Bemærk, at forkanten altid skal holdes ude af vandet!
 7. Hæng de 4 vinkler af den fleksible kuffert på væggene
 8. Placer lærredet korrekt mellem de to vægge og over sandsækkene
 9. Anbring forkanten i bunden af ​​vandet. Koordineret handling!
 10. Kontroller, at lærredet går korrekt uden spænding på hver side til væggen.
 11. Ballast forkanten og vinklerne
 12. Kantkant: Placer klemmerne i hjørnerne for at undgå krøller, og placer flotationstilbehøret
 13. Fastgørelse af forkanten mod væggene
Hængning af de 4 vinkler i den fleksible Water-Gate© WA-3930 kasse på væggene.
Placer poser med grus på jorden under Water-Gate© fleksibel dæmning for at øge friktionskræfterne.
Fastgørelse af forkanten med en planke presset mod den lodrette væg.

Fjernelse | Bær en redningsvest obligatorisk!

Fjern alle fastgørelseselementer på den ene side.

Løft forkanten for at løbe vand under kassen.

Kassedammen begynder at glide under opstrøms kraften.

Når strømmen reduceres betydeligt, fjernes alle befæstelseselementer på den modsatte side.

Fjernelse af en fleksibel Water-Gate© kasse. Forkanten hæves for at passere vand under kassen og reducere friktionskræfterne.