Project Description

Mobile installation ved lav strøm mellem trin, holme og bredder
Genopretter vandløbets naturlige forløb

kofferdamme flod sandbanke
batardeau déviation berge moulin

Mere end 60.000 registrerede anvendelser på vandveje i Frankrig – dæmninger, sluser, trapper, møller – (National undersøgelse af blokeringer af vand, marts 2010) og potentielle hindringer af disses naturlige forløb. Det europæiske vanddirektiv (DCE 2000 – Rammedirektiv om vandmiljø) frem mod december 2027 er sidste skridt i opfyldelsen af miljømålene.
Antallet af omledninger af vandveje og målrettet fjernelse af vandprojekter øges for at fremme fisks frie bevægelighed fjernelse af sedimenter med respekt biodiversitet og landskabernes identitet.

MIDLERTIDIG OMLEDNING AF VANDLØB I LA VARENNE (SEINE MARITIME) MED WATER-GATES DÆMNINGER

batardeau-arasement-terrassement

I juli sidste år, brugte man Water-Gates dæmninger til at lette arbejdet på Varennefloden : Fuldstændig fjernelse af det gamle vandværk ved spinderiet Torcy-le-Petit og konstruktion af tre trin, der kompenserer for højdeforskellen og styrker bredderne.

Arbejdet blev udført af firmaet Nature Environnement Terrassement fra Longueville-sur-Scie.
Arbejdet blev finansieret af Vand-agenturet i Seine-Maritime og amtet.

Brug af tre sektioner af Water-Gates dæmninger:
1 – En Water-Gate WA 2850-dæmning: højde 71 cm x længde 15 m
2 – En Water-Gate WA 3950-dæmning: højde 100 cm x længde 15 m
3 – To samlede Water-Gate WA 3950-dæmninger

ARBEJDETS MÅL:

  • Sikre god passage af sedimenter i floden.
  • Tillad fiskenes vandring ved at fjerne en uoverstigelig hindring, og fremme tilbagevenden af ikoniske arter: Havørred, Atlanterhavslaks, Hvidfinnet ferskvandsulk og Flodlampret.
  • ” Overholde de regulatoriske krav i det europæiske rammedirektiv om vand.
  • ” Styre risici mht. den offentlige sikkerhed.

Se hele artiklen HER (Organisationen for Arques vandløb)

arasement de seuil batardeau rivière

Før arbejdet
Trin før udjævning | Fjernelse af fiskepassage

batardeau rivière renaturation

Under arbejdet
Midlertidig omdirigering af vandet ved hjælp Water-Gate

batardeau seuil rivière

Efter arbejdet
Nye klippetrin, styrkede bredder

Det specielle ved projektet var omledningen af vandet via Water-Gates Denne store presenning placeres let på bunden af floden og omdiriger vandet ift. opgavens behov. Det er både første gang for amtet og organisationen.

INSTALLATION AF FLEKSIBLE DÆMNINGER VED ARBEJDETS BEGYNDELSE:

batardeau déviation berge seuil
batardeau déviation renaturation terrassement
batardeau renaturation terrassement