Project Description

Installation hvilende på en bropille | Sektionsvise opgaver

Dette er en typisk installation ved opgaver med en eller flere bropiller.
Dæmningen løber fra bredden og passerer bropillen opstrøms, mens det sikres, at den:

  • er lang nok til at sikre tætheden mod selve broen
  • har tilstrækkelig åbning mellem støttepunkterne, der tillader passage af dæmningen.
flod cofferdam på bro mole

Afhængigt af hældningen og strømmens styrke, kan det være nødvendigt at foreberede en dobbelt installation nedstrøms for broen. I dette tilfælde er det ikke overskrider den valgte stak og sætter dæmningen på sejlet ud mod start bank.

kofferdam installeret på opstrøms og nedstrøms bropiller
cofferdam parallelle strømme

Opstrøms enhed

dyse tørring dæmning

Opstrøms enhed

dæmningen erstatter dysen i floden

Nedstrøms enhed

flod cofferdam

Nedstrøms enhed