Mobile overløb | Fjernelse af overløb nedstrøms

Takket være WaterGate-dæmningens fleksibiliteten, kan den bruges uden afløb til alle typer af rørføring direkte på dæmningen (rørføringens diameter skal være mindre end dæmningens højde).

Megasecur har udviklet et skræddersyet overløb (DN 450) til mindre drænopgaver, miljøvenligt, uden pumpe og med fleksibel slange til nedstrøms udledning. Man kan om nødvendigt placere flere overløb side om side.
Overløbene leveres med et polyethylenrør på 22,9 meter.

DA-1200 | Kit Overløb + Primært rør
Overløb
Dimensioner 38 cm x 61 cm x 100 cm
Vægt 14,5 Kg
Diameter 45 cm
Primært rør
Længde 22,9 m
Vægt 11,4 Kg
Diameter 45 cm
luge for Watergate cofferdams kanalisere flodtørrområdet til værker
*   Slagfast polyethylen.
DR-3075 | Forlængerør
Forlængerør
Længde 22,9 m
Vægt 11,4 Kg
Diameter 45 cm
WaterGate lukker og pumper for at kanalisere en flod og sætter den tør

Installation af overløb

Overløbet eller overgangen kommer i to dele. Selve overløbet og det primære, fleksible rør Det er let at transportere. Det kan installeres af én person på få minutter.

Identificer afløbspunktet nedstrøms for dæmningen
Planlæg at føre røret ud af dræningsområdet, for at undgå tilbageløb (medbring 15 m ekstra rør). Landskabet og strømmen hjælper med at afgøre nødvendigheden af en eventuel forlængelse.

Monter røret på overløbet
Overløbet er formet som en tragt, der kan suge og fjerne større vandmængder.
Hovedrøret monteres på overløbets afgang.

Rul røret frem til området, der skal drænes
Hovedrøret er forsynet med håndtag, der gør det let at dirigere vandet og føre det til det ønskede område. Det fleksible rør på 22,9 m tilpasser sig fuldstændigt til landskabet og vandets forløb. Røret er fremstillet med slidstærkt polyethylenvæv.
Monter om nødvendigt forlængerrør.

Placer overløbet på dæmningen
Overløbets integrerede flyder har en stabiliserende virkning.
Vi anbefaler at lægge nogle store sten eller sandsække på toppen af overløbet for at maksimere sugeffekten og forbedre stabiliteten yderligere.

Ekstraudstyr

YDERLIGERE PRODUKTER

Der findes ingen mobile anlæg, der beskytter mod oversvømmelser, som er fuldstændigt vandtætte. Vi leverer pumpeløsninger, der samler vandet fra lækager og fører det ud over dæmningen: Selvansugende motorpumper eller dykpumper koblet til generatorer.

Megasecur har udviklet et skræddersyet udslip til lys (ND 450), miljøvenlige, ikke-pumpede evakueringer med en slange til nedstrøms evakuering. Flere luer kan om nødvendigt placeres side om side.

Perfekt tilpasset den komplementære ballastning af Water-Gate © barrierer: 15 KG / lineær meter. Robuste og lette at håndtere (tre håndtag), de er lette at indlæse og fjerne i vand: polyethylennet.

Filterdamm Water-Gate© kombinerer fordelene ved fleksible kofferdamme og naturligt halm. Det tillader, at vandet dekanteres og filtreres i henhold til dets uklarhed.