Afregnings dæmning og fint materiale filter (partikler suspenderet i vand)

Afregnings- og filtreringsdæmning

Den fleksible Cofferdam skaber et bundfældningsbassin
– Det kan oprettes uanset flodens profil uden forankring
– Det forbliver stabilt i tilfælde af overløb og skaber en kunstig tærskel, der begrænser strømningshastigheden og fremmer aflejring opstrøms

Kofferdammens struktur tillader, at halmballerne klemmes mellem skillevæggene

Sliphuller gør det muligt at tvinge filtrering gennem halmballerne

Water-Gate© dæmninger med frigørelseshuller | WT-serien

Halm: et økologisk filtreringsmiddel

 • Vand fyldt med fine materialer kan kvæle dyrelivet og ødelægge levesteder, hvis de frigives som de er.
 • Åbningen af ​​frigørelseshullerne gør det muligt at tvinge strømmen gennem halmballerne. Halmballer fremmer bundfældning og filtrering af sediment.
 • Sedimentet fanget af halmballen vandrer gradvist inden i det og tilstopper ballen efter mere end en uge sammenlignet med et par timer for geotekstiler.
 • Miljømæssige fordele: bevarelse af følsomme endemiske arter og begrænsning af tilstopning af flodlejet.
 • Anbefalede dimensioner:
  Små støvler 30 cm x 40 cm x 80 cm eller halm i meshposer

Fordele

 • Hurtig og pålidelig installation uanset flodens profil og endda i halvt dybt vand (op til 150 cm)
 • Tillader, at 100% af det fyldte vand fanges
 • Mulighed for fuldstændig at blokere strømmen i tilfælde af høj turbiditet / afregningstilstand
 • Kontrol af opstrøms niveau takket være frigørelseshullerne
 • I tilfælde af overløb fordeles strømmen over hele længden. Dæmningen fungerer som en overløb, som begrænser strømningshastigheden og fremmer bundfældning
 • Bliver på plads selv i en oversvømmelse
 • Mulighed for at kaste flere dæmninger (hvis tilstrækkelig hældning)
 • Gør det nemt at udskifte halmballerne i tilfælde af tilstopning uden at gå på kompromis med dæmningens effektivitet og uden at frigøre bøder

Kontinuerlig filtrering | Åben position

Massivt sediment input | Lukket position

Mulighed for absorberende oliebomme

For at fange supernatantforurenende stoffer (kulbrinter, olielækager på entreprenørmaskiner) er det muligt at fastgøre flydende absorberende bomme ved højden af ​​ryggen, hvilket vil ledsage variationerne i højden af ​​barrieren gennem hele byggepladsen.

Ekstraudstyr

YDERLIGERE PRODUKTER

Der findes ingen mobile anlæg, der beskytter mod oversvømmelser, som er fuldstændigt vandtætte. Vi leverer pumpeløsninger, der samler vandet fra lækager og fører det ud over dæmningen: Selvansugende motorpumper eller dykpumper koblet til generatorer.

Megasecur har udviklet et skræddersyet udslip til lys (ND 450), miljøvenlige, ikke-pumpede evakueringer med en slange til nedstrøms evakuering. Flere luer kan om nødvendigt placeres side om side.

Perfekt tilpasset den komplementære ballastning af Water-Gate © barrierer: 15 KG / lineær meter. Robuste og lette at håndtere (tre håndtag), de er lette at indlæse og fjerne i vand: polyethylennet.

Filterdamm Water-Gate© kombinerer fordelene ved fleksible kofferdamme og naturligt halm. Det tillader, at vandet dekanteres og filtreres i henhold til dets uklarhed.