#4 | Industrielle farvande – Nødinddæmning

Fleksible dæmninger tilpasser sig terrænets morfologiske karakteristika

  1. Water-Gate© fleksible dæmninger kan installeres uanset terrænets form eller relief: flad jord, skrånende, installation i et rør, i en kanal, i et bundfældningsbassin, på et dige, osv.
  2. Tætheden afhænger af jordens egenskaber, vanddybden og installationens kvalitet.
  3. Der er forskellige teknikker til at forstærke vandtætning på tørt underlag.
  4. PVC-presenning kan modstå en lang række kemikalier i høje koncentrationer.