#1 | Brandslukningsvand – Skrånende terræn

Hvordan holder man store mængder på skrånende terræn?

  1. 360° undersøgelse. Det skal sikres, at alt det forurenede vand så vidt muligt kan genvindes fra bygningerne uden at hindre beredskabets indsats.
  2. Tyngdestrømning: det er topografien og regnvandsnetværkene, der vil gøre det muligt at identificere oversvømmelseszonerne.
  3. Retentionsvolumen: Højderne og længden af den mobile enhed er tilpasset de topografiske karakteristika af retentionszonerne.

Implementeringsdiagram af 8 fleksible Water-Gate©-dæmninger – 122m

Strategi: omdirigere strømmen af forurenet vand fra adgangsvejen til indeslutningszonen (“Lette køretøjer” parkeringsplads), samtidig med at adgangen til stedet for udrykningskøretøjer opretholdes (fleksible barrierer, der kan krydses af et køretøj).

Nedsænkeligt areal: 1000 m2

  • 2 WL-1450 + 6 WL-2650 | Maksimal højde: 66 cm
  • 1 boks til hurtig udlægning: L 165 x l 122 x h 100 cm | Vægt 610 kg
  • Installationstid (beholder på stedet): 3 personer 15 min | 2 personer 20 min

Indeslutningsvolumen: 300 m3

Implementeringsdiagram af 18 Water-Gate© fleksible dæmninger – 250m opdelt i 3 zoner

Strategi: Inddæm afstrømning fra bygninger ved at bruge parkeringspladser som midlertidige lagerbassiner.

3 undervandsområder | Samlet oversvømmeligt areal: 9160 m2

  • 2 WL-1450, 2 WL-2630, 10 WL-2650, 4 WL-3950 | Maksimal højde: 100 cm
  • 3 kasser med hurtig udløsning (370 kg / 640 kg / 735 kg)
  • Installationstid: 4 personer 25 min | 2 personer 45 min

Akkumuleret indeslutningsvolumen: 2600 m3