OVERSVØMMELSER: En ny æra
Det er blevet langt vigtigere at udstyre sig med fleksible beskyttelser, der, hvor der er mest brug for det….

Hvert år frygter man en hundredeårs-oversvømmelse eller stormflod! Og selv hvis det værste ikke sker, så oplevede Frankrig, i juni 2016, alvorlige oversvømmelser, der kostede fire mennesker livet samt en milliard euro i skader. Det var måske den dyreste naturkatastrofe siden stormen Xynthia i 2010.

Når det gælder oversvømmelsesbeskyttelse, har man ikke rigtigt nogen løsning på plads, især med hensyn til Paris.
Men de økonomiske risici er enorme og alle er enige om, at oversvømmelsen i juni 2016 kun var den første af en række kommende større oversvømmelser i Paris.
Myndighederne fortæller om deres krisestyringsplaner, men man har stadig ikke planlagt eller iværksat nogen konkret beskyttelse.

Nogle offentlige virksomheder som RATP og SNCF er begyndt at integrere mobile løsninger til beskyttelse mod oversvømmelse af deres mest følsomme anlæg.

Eks: Dæmning ved fæstningsværkerne | Linje C Intramuros | Water-Gate©

Hundredeårs-oversvømmelsen er ikke en oversvømmelse, der opstår en gang hvert århundrede!

Begrebet “hundredeårs” refererer til et fænomen, hvis risiko for at opstå er en ud af hundrede.
Sandsynligheden for, at der ikke sker en hundreårs-oversvømmelse i Paris i løbet af de næste 100 år er 36,6%. Sandsynligheden for, at der skermindst en hundredeårs-oversvømmelse i det næste århundrede er 63,4%.

Historiske data:
Seinen har overskredet højden på 6 meter 36 gange siden det syttende århundrede.
Tre oversvømmelser overskred højden på 8 meter og beskrives som “hundredeårs”: 1658, 1740 og 1910. Det nittende århundrede led det største antal oversvømmelser, men ingen år hundredeårs-oversvømmelse!

Man kan ikke gemme en kæmpemæssig oversvømmelse! Man må lade den passere og beskytte de mest følsomme steder, hvor de menneskelige og økonomiske udfordringer er størst.
De reservoirs man har bygget siden 1949 repræsenterer ganske vidst en lagerkapacitet på mere end 800 millioner M3! Det betyder bare, at de højst rummer fire dages oversvømmelser. Rent matematisk, kan de ikke beskytte os mod en hundredeårs-oversvømmelse. Oversvømmelsen i 1910 varede 45 dage, fra den 18. januar til den 8. marts 1910.

Pascal Klein I MegaSecur.Europe

Natixis | BPCE-KONCERNEN: PÅ FORKANT MED OVERSVØMMELSESRISIKOEN!

I den private sektor, har risikomanagere taget hensyn svagheden ved passiv beskyttelse, som fx reservoirer. I erkendelsen af deres virksomhedsaktivers sårbarhed, studerer de nøje disse nye aktive beskyttelser. Natixis besluttede at tage springet og udstyre sig med teknologien fra “Water-Gate©.” Dæmninger mod oversvømmelser, designet og udviklet af firmaet MegaSecurEurope.

Risikoanalyse

Virksomheden Natixis (BPCE-koncernen – Frankrigs næststørste franske bankkoncern) ejer to bygninger, der udsættes for oversvømmelsesrisiko langs Seinen i Charenton-le-Pont (2-4 og 14-18 Avenue du General de Gaulle). Den bestilte en komplet kortlægning af sine ejendomme hos analysefirmaet Egis Eau. Man lavede en nøjagtig vurdering af tabet i aktivitet, ved at simulere forskellige niveauer af oversvømmelser. Efter begivenhederne i juni 2016, besluttede Natixis-BPCE at iværksætte et udbud, med henblik på at erhverve et beskyttelsessystem til de mest udsatte bygninger.

TRI-kortlægning (område, der risikerer oversvømmelse).
Der findes ingen beskyttelsesanlæg langs floden. Natixis bygninger er placeret i en zone med mellemstor sandsynlighed, dvs. en oversvømmelseshøjde på omkring 1m til 2m.
Man besluttede at fastholde ORSEC-betingelser (scenarie R1) mht. beskyttelsesforanstaltningerne: Hydraulisk modellering af oversvømmelsen i 1910, med forbehold for den aktuelle udvikling. Niveauet i scenarie R1 målt ved Charenton 34,38 m NGF

Carte des zones inondables DRIEE Ile de France. Barrages anti inondation Water-Gate©

Tekniske specifikationer

  • Effektiv og total beskyttelse af de to bygninger, herunder indkørslen til underjordiske parkeringspladser
  • Nå NGF-niveauet på 34,38 på ethvert tidspunkt, det vil sige beskytte op til en højde på 1,50 m!
  • Blokere oversvømmelser ved stigninger i vandvejene
  • Installere et genvindingssystem til filtrering af vand, som er elektrisk autonomt
  • Være i stand til at installere beskyttelsen på mindre end 24 timer
  • Minimere den samlede lagerplads

Anlægget i brug

Oversvømmelsesrisikoen fra Seinen er en langsom fare (> 24:00), som tillader installation af de beskyttelsesanlæg, som man betegner forebyggelse (sårbarhedsvurdering).

Efter en indledende undersøgelse, der sammenligner forskellige muligheder for sikring og beskyttelse (beskyttelse af individuelle bygninger eller perimeterbeskyttelse 360°), blev det besluttet at fastholde scenariet for en semi-perimeter, med følgende enheder:

Schéma d'implantation des barrages souples anti-crue Water-Gate autour de plusieurs bâtiments à Charenton-le-Pont.
Dispositif de protection inondation périmétrique pour bâtiments Water-Gate©.

A) Mur Seine Docapost **
B) Indkørsel parkering Bercy2*

Denne linie reducerer forberedelsesarbejdet markant og beskytter bygningerne Bercy, Nouveau Bercy og Docapost fuldstændigt.

Produktinnovation: fleksible barrierer fra Water-Gate© WS-serie

Fremstillet i en rapport Højde x Arealanvendelse | 1 x 3, denne skræddersyede barriere kan omslutte alle bygninger på et minimum af plads, der begrænser fjernelse af bymæssige enheder – og omslutter forhindringer på jorden.
Effektiv på alle typer af underlag: græs | ral | brosten

Schéma en coupe d'un barrage anti-inondation Water-Gate© série WL avec lestage intégré.
0 m
Samlet længde
0
sectioner på 7 – 15 meter
0
forskellige højder
0 cm
maksimal højde
0m3
Totalvolumen