#1 | Centennial oversvømmelsesbeskyttelse

Water-Gate© -beskyttelsessystem mod oversvømmelse

flood at cph airport

47 Quai d’Austerlitz
75013 Paris
48.840434, 2.369849
Risiko Oversvømmelse ved overløb af Seinen. 100-årig oversvømmelse | Oversvømmelsesreference 1910 | HQ100
Benyttet længde 486 meter
Materiel 34 Vand-Gate© fleksible dæmninger, der er fastgjort i tre separate sektioner
Beskyttelseshøjde 3 forskellige højder op til 127 cm
Brug 4 timer og 30 minutter med 5 personer
Montage Beskyttelsesruten, der er valgt på fortovene, muliggør hurtig installation, et minimum af stillinger, der skal ændres, og holder kun et enkelt mandehul inde i omkredsen
Lokation Paris | Frankrig
Undersøgelse og specifikationer

Risikoanalyse

Naxitis fire bygninger Natixis er omfattet af IRPP (forebyggende plan mod potentielle oversvømmelser) i Paris. Faren ligger mellem middel og kraftig (oversvømmelseshøjder på 1-2 meter). Licitationen har til formål at mindske de fire bygningers sårbarhed ved Arc de Seine – 47 Quai – Grand Seine – Avant Seine i tilfælde af oversvømmelser fra Seinen ved PHEC (‘hundredeårsoversvømmelsen’ i 1910). Referenceniveauet, der anvendes til målingerne, er 34,63 moh.

Fordele ved Water-Gates løsning til Natixis

1) Højden i 1910 overholdt i alle henseender med den samme perimeter og samme beskyttelsesanordning
Uanset plads for at beskytte og lindring jorden (hældning, kant, rivning …) Water-Gate opløsning overvinder kysten 34, 63 moh på noget tidspunkt, klare barrierer i forskellige højder.

2) En “100% fleksibel” løsning, der stort set intet fylder
Fordi den bruger vandtætte, fleksible materialer, snarere end stive materialer (Alupaneler eller træafstivninger), fylder alt nødvendigt udstyr til ekstern beskyttelse af området kun 25 m3:

3) En komplet autonomi for brugerne i forbindelse med brugen: En ENKEL beskyttelsesanordning, der kan indsættes på under to timer.
a. 5 kasser, pakket og klar til akut indsats
b. Ingen forankring til underlaget
c. Kræver ingen værktøjer, bortset fra en løfeanordning eller traktor med trailer til transport af kasserne.

4) En mulig adgang til bygningerne for motoriserede køretøjer, selv efter oversvømmelsens start.
a. Water-Gate tillader udlægningen på jorden, fra den mindste alarm, og sikrer operationel kontinuitet
f. Tillader evakuering af køretøjer eller varer frem til sidste øjeblik.

5) En UOVERTRUFFEN totalomkostning
a. implementeringsomkostningerne indgår i driftsomkostningerne
b. Ingen vedligeholdelse
c. Lave opbevaringsomkostninger.
d. Lav risiko for tyveri i modsætning til løsninger af metal

Hundredeårs-oversvømmelsen er ikke en oversvømmelse, der opstår en gang hvert århundrede!

Begrebet “hundredeårs” refererer til et fænomen, hvis risiko for at opstå er en ud af hundrede.
Sandsynligheden for, at der ikke sker en hundreårs-oversvømmelse i Paris i løbet af de næste 100 år er 36,6%. Sandsynligheden for, at der skermindst en hundredeårs-oversvømmelse i det næste århundrede er 63,4%.

Historiske data:
Seinen har overskredet højden på 6 meter 36 gange siden det syttende århundrede.
Tre oversvømmelser overskred højden på 8 meter og beskrives som “hundredeårs”: 1658, 1740 og 1910. Det nittende århundrede led det største antal oversvømmelser, men ingen år hundredeårs-oversvømmelse!

INTERVIEW PÅ RTL – Pascal Klein, grundlægger af MegaSecur.Europe – 18. januar, 2017

En oversvømmelse er lidt af et kapløb med tiden. Hvor lang tid tager det at indsætte jeres system?

I dette tilfælde, hvis vi skulle beskytte 500 meter af Seinens bredder i dag, ville det ca. 1 time og 30 minutter at lægge det hele ud. Systemet er foldet sammen i kasser til akut indsats. Der findes faktisk ikke ret mange beskyttelser på markedet: vi kender sandsække… Det er lidt en beskyttelse fra det forrige århundrede … Der findes også sikringer og beskyttelser af svejset aluminium, som dog er temmelig tunge, komplicerede at sætte ind, som skal opbevares og som skal forankres. Hos Water-Gate er de første og eneste, der rent faktisk har opfundet en ny akut beskyttelse mod oversvømmelser, der kan bruges overalt, en perfekt beskyttelse i byer.

For os, er det byernes redningsvest i tilfælde af oversvømmelse!

Den er let at håndtere og kan flyttes. Hvor mange skal man være for at lægge den ud?

Det kræver 3 til 4 personer at lægge systemet ud. Det er meget let at håndtere. Det kræver et minimum af uddannelse, fordi det er et teknisk produkt og fordi man skal følge en række regler og grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Produktet kan efterfølgende holde i 20 til 30 år, og løser i praksis en større oversvømmelse, kaldet en ‘hundredeårs-oversvømmelse’, der helt sikkert kommer. For hvert år, der går, øges sandsynligheden.

Hundredeårsoversvømmelse: hvert år stiger sandsynligheden og referencen, som er nået eller overskredet er 1/100.

simulation de crue à Paris

Er det dyrt for virksomhederne?

Det afhænger af sikringens højde. Man skal regne med 200 til 1.000 euro pr. løbende meter. Omkostningerne skal sættes i forhold til risikovurderingen. Når det gælder enhver beslutning om at investere i beskyttelse, bør man udføre en lønsomhedsanalyse. Med hensyn til hundredeårs-oversvømmelse i Paris-området, er der fænomenalt meget på spil. Og med hensyn til beskyttelse, har man praktisk talt intet gjort endnu. Desværre, for det vil helt sikkert ske før eller senere. Dette er en ubetydelig omkostning i forhold alle de værdier, som man bør beskytte.

inondation rapport cout benefice

Din virksomhed opererer i Europa. Er der forskel på de lande, der står over for risikoen for oversvømmelser?

Man må konstatere, at politik og forholdet til sikring og beskyttelse varierer meget fra land til land. I Frankrig afventer man en vurdering af katastrofen, for at få erstatning. I angelsaksiske lande, er tilgangen helt anderledes. Der har man gjort mange anstrengelser i de seneste år med hensyn til forebyggelse af oversvømmelser, reducere vandmængderne med ekspansionsbeholdere, øge bevidstheden om risikoen for oversvømmelser. Men den dag, hvor vandet kommer, har man endnu ikke planlagt noget konkret mht. at beskytte infrastruktur og ejendom. Det er ingen katastrofe at blive oversvømmet. Og man bør virkelig gøre opmærksom på dette, til fællesskaber, til alle kommuner, offentlige og private virksomheder! Hvilken beskyttelse har de på plads den dag, hvor vandet kommer?

Aléa Risque et vulnérabilité aux inondations

Hvor pålideligt er det system, som I tilbyder?

Vores barrierer blev certificeret af FM Global sidste år, den førende globale ejendomforsikringskoncern, efter stresstests i slæbetank. I dag tilbyder vi et fuldstændigt pålideligt, billigt produkt, som er let at bruge. Jeg får næsten lyst til at sige, at man naturligvis bare må håbe på, at oversvømmelsen ikke kommer. Men det gør den, det er helt sikkert! Hvis det ikke sker i Paris, sker det lidt længere oppe af floden, eller på en anden flod eller i en anden by. Der eksisterer beskyttelser, som man nu må kombinere efter bedste evne, for at imødegå risikoen for oversvømmelsen, som helt sikkert kommer…

Aléa Risque et vulnérabilité aux inondations

Er det et produkt, som stammer fra Frankrig?

Det er en canadisk teknologi, rent faktisk fra Quebec. De var en industriel designer ved navn Daniel Dery, der opfandt konceptet, som nu har eksisteret i 18 år, og som løbende forbedres. Det er det, som i dag gør os i stand til at være ekstremt mobile i et bymiljø. Vi har for nylig testet og udviklet nye barrierer, som gør det muligt for bruge ekstremt lidt plads på underlaget og derfor at passere mellem gadeinventar stort set overalt. Dette omfatter ikke kloaknet, som repræsenterer en trussel mod sikringssystemerne i tilfælde af oversvømmelser. I dag vi er har vi et fuldstændigt ideelt produkt, og er klar til at sætte det ind, der hvor man finder behovet.

protection inondation fabriqué au Québec

Kan man fx forsvare en by som Paris?

Når jeg ser på Paris, tror jeg godt man kan beskytte alle dens 15 km bredder mod oversvømmelse. Det er jeg helt sikker på, at man godt kan klare.