Project Description

Installation parallelt med strømmen eller U-dæmning

Denne installation giver mulighed for at fokusere på anlæg af bredder og opgaver, der ikke kun bruger en del af floden. | Floder, som man ikke må blokere helt.

kofferdam parallelt til floden

Manøvrering

Forberedelse på bredden
De fleksible dæmninger rulles ud, foldes ud og sættes sammen.

Placering på floden
Træk dæmningen over vandet til den ønskede placering og hold forkanten væk fra vandet.
Placer dæmningen som ønsket (L, U eller diagonalt).

Nedsænkning
Før forkanten ned på bunden.
Forkanten holdes oprejst, hvorefter ballasten fyldes i.

Fortøjning
Fastgør forkantens metalring med pløkker, for at forhindre den glider, før den mobile dæmning er sat under tryk.

Afvanding
Begynd at pumpe området tørt.